Statiske beregninger – Bærende konstruktioner

Veldokumenterede og veludførte konstruktionsprojekter

Byggeteknisk rådgivning og udarbejdelse af statiske beregninger

Demacon er en rådgivende ingeniørvirksomhed som beskæftiger sig med byggeteknisk rådgivning og udarbejdelse af konstruktionsberegninger.

Vi udarbejder statiske beregninger på dit byggeprojekt uanset om det er en nybyggeri eller der er tale om ændringer i eksisterende bygninger i form af fx ombygninger eller tilbygninger.

Den statiske beregning er den som påviser, om de bærende konstruktioner har tilstrækkelig bæreevne. Vi beregner om konstruktionen overholder lovkrav til bæreevne, ved at beregne alt igennem fra murværk til tag- og spær konstruktion og valg af byggematerialer.

Vi laver beregninger for alle størrelser af projekter, fra den lille bjælke til store konstruktioner. Alt gennemberegnes så afhængigt af projektets størrelse, tager en beregning alt fra en dag og op til en måned at levere. Har du brug for en særlig leveringsdato eller har du spørgsmål til hvad vi kan hjælpe dig med, er det blot at kontakte os.


Statiske beregninger

Statiske beregninger er lovpligtig og skal ofte godkendes af kommunen inden byggeriet kan opstartes. Det er dog ikke et krav for parcelhuse, men kommunen vil altid kræve en tekniskberegning. Statiske beregninger fungerer som dokumentation og grundlag for byggeteknisk tegning for entreprenøren således, at byggeriet overholder alle lovkrav til bærevne mv i forhold til myndighederne.

De statiske beregninger fremsendes i form af en rapport indeholdende dokumentation på at byggeprojektet kan gennemføres inden for gældende lovkrav. Demacon rådgiver gerne arkitekter såvel som bygherre og entreprenøren omkring valg af materialer og evt. forbedringer af byggetegningerne både før og under byggefasen.

Vores stærkeste kompetence er statiske beregninger indenfor alle typer konstruktioner i stål, træ, beton, murværk og elementbyggeri. Vi udfører statiske beregninger iht. gældende europæiske normer EUROCODES, som er tilpasset de danske standarder.

Bygningskonstruktioner er stillestående konstruktioner som bliver påvirket af vandret- og lodretlast. Ved en statisk undersøgelse af bygningskonstruktioner sikres byggeriet i at holde sig i ligevægt ved disse lastpåvirkninger.

Ved nybyggeri, ombygning og renoveringsarbejder skal der altid udarbejdes statiske beregninger.  Statiske beregninger sikre, at de bærende og stabiliserende konstruktioner har det nødvendige bæreevne for de aktuelle lastpåvirkninger.

Hvis kommunerne skal give byggetilladelse til byggeprojekter, kræver de statiske beregninger i forbindelse med byggeansøgningen.

Kontakt os for yderligere informationer og få et tilbud på dit byggeprojekt.


Nybyggeri/Tilbygning

Skal du bygge nyt, tilbygge eller ombygge, står vi klar til at hjælpe dig i hele byggeprocessen fra idé til udførelse. I samarbejde med vores brede netværk, løser vi opgaver fra den lille tilbygning til de store og komplicerede byggeprojekter.

Myndighedsprojekt

Vi udarbejder myndighedsprojekt til brug for indhentning af byggetilladelse. Myndighedsprojektet udarbejdes på baggrund af et projektforslag som er baseret på dine idéer og ønsker.

For at få byggetilladelse til et byggeprojekt, skal der i de fleste tilfælde udarbejdes myndighedsprojekt som indeholder følgende materialer:

Situationsplan

Plantegning

Snittegning

Facadetegninger

Energiberegning/Varmetabsberegning

Statiske beregninger og stabilitetsundersøgelse

Hovedprojekt

Er der tale om et større og kompliceret byggeprojekt, vil det kræve et hoved projekt med en højere detaljeringsgrad.  Et hovedprojekt har stor projekteringsgrad. Hovedprojekt anvendes som udbudsgrundlag, når bygherren ønsker stor indflydelse på byggeriets detaljer. Entreprenøren skal alene udregne en tilbudspris. Hovedprojektet fastlægger opgaven entydigt og med en sådan detaljeringsgrad, at det kan danne grundlag for en endelig afklaring af byggetilladelsens betingelser, samt for udbud, aftaler og udførelse.

Hovedprojekt omfatter følgende materialer:

Dokumentfortegnelse

Byggesagsbeskrivelse

Arbejdsbeskrivelser

Tegninger, herunder hovedtegninger, oversigtstegninger, bygningsdelstegninger og detailtegninger.

Tidsplan

Tilbudslister


Renovering

Synes du, at din bygning trænger til renovering, eller skal du have udskiftet taget på dit hus, måske nye vinduer, facader, renovering i kælderrum og mm. ,så skal du kontakte os. Vi kan vurdere det gratis, og komme med et godt tilbud på et udbudsprojekt til indhentning af tilbud fra entreprenører.

Vores arbejdsområder er følgende:

Facaderenovering

Udskiftning af tag

Tagrenovering

Renovering af trappeopgange

Energirenovering

Renovering af kælder

Efterfundering

Renovering af beton konstruktioner


Halbyggeri

Halbygning er et af de områder vi har speciale i, og har stor erfaring med projektering af haller udført i stål, træ og beton. Vi bruger højteknologiske programmer til dimensionering af de bærende konstruktioner og derfor allerede ved projektering sikrer vi de rigtige dimensioner og løsninger.

Vi deltager i projektet allerede fra idé fasen til udførelsen og sikrer en optimeret proces igennem hele projektet.

Kontakt os for yderligere information og hjælp til planlægning i forbindelse med halbygning.


Bærende væg

En bygning består af bærende og stabiliserende vægge, samt lette skillevægge. Bærende/stabiliserende vægge fører lodrette og vandrette laster ned til jorden og er bygget af tunge materialer. Derfor er det vigtigt at foretage en vurdering om væggens funktion inden den bliver fjernet.

Vi har stor erfaring i bygningsanalyse og kan vurdere om væggen er bærende, stabiliserende eller let skillevæg. Det eneste vi skal bruge er en plan og snittegning, evt. et par billeder. På baggrund af materialet kan vi udarbejde et tilbud på projektet til indhentning af byggetilladelse, samt tilbud fra entreprenører.

Du er velkommen til at kontakte os for at indhente et uforpligtende tilbud og høre nærmere om processen.


Altaner

Altaner der er opsat på eksisterende bygninger medfører altid ændringer i bygningens statiske system. Det er vigtigt at undersøge ejendommen for stabilitet samt bæreevnen for de enkelte bygningsdele.

Demacon rådgivende ingeniører har stor erfaring med altanprojekter. Vi udfører altanprojekter i alle størrelser, både for private og ejendomsforeninger samt leverandører. Når alle nødvendige informationer til grundlag for projektet er modtaget, kan projektet leveres indenfor 3 – 4 uger.

Vi udvikler løbende vores systemer, og fortrækker at arbejde med nye programmer for optimering af processen. Et færdigt altanprojekt har en høj detaljeringsgrad, og kan bruges til at få byggetilladelse. Projektet er i stand til brug for håndværkerne, og viser alle nødvendige samlingsdetaljer.

Vi er altid klar til at rådgive vores kunder allerede fra idé fasen til udførelsen. For at få mere information eller et uforpligtende tilbud på dit projekt, kan du kontakte os ved at ringe til os eller sende en e-mail.


Beton

Demacon rådgivende ingeniører projekterer betonkonstruktioner i alle former og størrelser.

 • Etagebyggeri
 • Husbygning
 • Halbyggeri
 • Kælder
 • Renovering af eksisterende betonkonstruktioner

Kontakte os for at høre nærmere om de forskellige processer omkring betonbyggeri.


Stål

Demacon rådgivende ingeniører har stor erfaring med stålkonstruktioner til flere forskellige typer af byggerier. Vi deltager i projektet allerede fra idé fasen til udførelsen, og medvirker konstruktive for at undgå fejl i byggeriet, samt spild under udførelsen. Dette opnår vi ved et tæt samarbejde og god planlægning med arkitekter og entreprenører og dermed optimerer processen.

Vores kernekompetencer i forbindelse med projektering af stålkonstruktioner ligger i følgende områder:

 • Trapper og trappetårne
 • Rammekonstruktioner – anvendes ofte i forbindelse med halbyggeri
 • Gitterkonstruktioner
 • Altaner
 • Søjle/bjælkesystemer

Træ

Demacon rådgivende ingeniører har stor erfaring i projektering af trækonstruktioner. Vi har flere års erfaring i projektering af bærende konstruktioner med træ, både i stor – og små bygninger.  Træ anvendes ofte i tagkonstruktioner i forbindelse med udførelse af spærre, da materialet er nemmere at arbejde med, samt har en bedre isoleringsevne i forhold til stål og beton.

Vi projekterer trækonstruktioner i alle former og størrelser.

De typiske områder vi beskæftiger os i med trækonstruktioner er:

 •  Tagkonstruktioner
 • Terrasser
 • Husbygning
 • Limtræskonstruktioner
 • Halbyggeri
 • Søjle/bjælkesystemer

Murværk

Murværk er et af de arbejdsområder vi beskæftiger os med, og har stor erfaring med projektering af murværkskonstruktioner. Med den solide baggrundsviden om murværk og det brede netværk af samarbejdspartnere, rådgiver vi vores kunder, når de skal bygge nyt eller renovere eksisterende bygninger udført i mursten. Murværkskonstruktioner har normalt en god holdbarhed selv om materialet anvendes i forskellige miljøklasser, og konstruktionstyper i forskellige størrelser.

 • Nybygning/tilbygning
 • Terrasser
 • Renovering
 • Etagebyggeri

 • Stor pakke
 • Indeholder:
 • Vejledning og rådgivning
 • Dimensionsberegning
 • Tegninger
 • Bygningsbeskrivelser
 • Arbejdsbeskrivelser
 • Udbudsmateriale