Energirammeberegninger og varmetabsberegninger

Demacon udfører energiberegninger til private og erhverv

Hvad er en energirammeberegning?

En energiberegning er en udregning, der dokumenterer, at jeres kommende hus eller bygnings samlede energibehov overholder bygningsreglements krav der er for nybyggeri. Energiberegningen skal ligge klar, når du ansøger om byggetilladelse sammen med bl.a. de statiske beregninger for konstruktionen, byggetegninger mv. En energiberegning som overholder den gældende energiramme og er altså en vigtig del af din samlede ansøgning til myndighederne. Vær opmærksom på at de enkelte kommuner kan have lokalplaner som stiller krav til nybyggede huses energiforbrug.

Vi laver energirammeberegninger og varmetabsberegninger for alle typer bygninger så som:

  • Erhvervsbygninger
  • Privat boliger
  • Produktionsbygninger

Alt efter, om du vil bygge et enfamiliehus eller et hus i energiklasserne 2015 eller 2020 er der forskellige krav til hvad huset skal opfylde.

I vores beregning tager vi stilling til om følgende forhold overholdes i jeres kommende projekt:

  • Opvarmning
  • Ventilation
  • Nedkøling
  • Varmt brugsvand
  • Isoleringstykkelse, valg af materialer mv.